Provozní řád


1. Vstup na trampolínu je na vlastní nebezpečí.

2. Na trampolínu je zakázáno vstupovat v podnapilém stavu a po užití omamných látek.

3. Trampolínu smí užívat pouze osoby o maximální váze 115 Kg.

4. Na trampolínu je zakázáno vstupovat v obuvi.

5. Je zakázáno vstupovat na trampolínu s pitím, či jídlem.

6. Je zakázáno vstupovat na trampolínu s jakýmikoli předměty v ruce.

7. Na trampolíně je zakázáno skákat více osobám najednou.

8. Zvířata mají na trampolínu vstup zakázán.

9. Je zakázáno úmyslně skákat do ochranné sítě a na polštáře chránící pružiny.

10. Je přikázáno dodržovat bezpečnou vzdálenost (cca 75cm) od ochranné sítě, tak aby skákající neohrozil svoji bezpečnost a bezpečnost osob pohybujících se kolem trampolíny.

11. Po uplynutí času je skákající povinen neprodleně ukončit skákání a opustit trampolínu v co nejkratším čase.

12. V případě poškození trampolíny, plynoucí z nedodržení bodů provozního řádu, je uživatel povinen škodu v plné výši uhradit.

13. Vstupem na trampolínu souhlasíte s provozním řádem a jeho dodržováním.


  • Cennosti a mobilní telefony je možno (doporučeno) dát do opatrování k obsluze trampolíny.


  • Při porušení kteréhokoli z výše uvedených bodů je možno skákajícího z trampolíny neprodleně vykázat, bez jakékoli finanční náhrady.
  • Platnost provozního řádu je od 1.5.2009