Bezpečnostní instrukce

VÝSTRAHA

POUŽÍVÁNÍM TÉTO TRAMPOLÍNY SE VYSTAVUJETE NEBEZPEČÍ VÁŽNÉHO ZRANĚNÍ VČETNĚ OCHRNUTÍ NEBO DOKONCE SMRTI, KTERÉ BY MOHLY NASTAT NÁSLEDKEM PÁDU NA ZÁDA, KRK NEBO HLAVU. TOTO RIZIKO EXISTUJE I V PŘÍPADĚ, KDYŽ V NEVHODNÉ POZICI DOPADNETE NA SKÁKACÍ ČÁST TRAMPOLÍNY. POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ INFORMACE I OSTATNÍ MATERIÁLY, KTERÉ JSOU K DISPOZICI U OBSLUHY TRAMPOLÍNY, PŘED TÍM, NEŽ ZAČNETE TRAMPOLÍNU UŽÍVAT.

UPOZORNĚNÍ

Na trampolíně smí skákat vždy jen jedna osoba. Více uživatelů současně zvyšuje riziko ztráty kontroly, kolize a spadnutí z trampolíny. To může vést k úrazu hlavy, krku, zad nebo končetin. Trampolína se nedoporučuje pro děti do šesti let.


Nesprávné používání a zneužívání této trampolíny je nebezpečné a může vést k vážnému zranění.


Trampolína je vymršťovací zařízení, které uživatele vyhazuje do výšek, na které jinak není zvyklý a aktivuje mnohé svalové pohyby. Vyskakování z trampolíny, narážení do jejího rámu nebo per či nesprávný dopad na skákací plochu může způsobit zranění. Přečtěte si pečlivě veškeré instrukce, nežli začnete trampolínu používat.


Každý uživatel si též musí být vědom mezí svých vlastních schopností při skákání na trampolíně.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Při používání trampolíny, stejně jako při provozování jiných rekreačních sportů může dojít k úrazu. Existují způsoby jak toto nebezpečí omezit. V následujícím textu jsou popsány hlavní nevhodné způsoby užívání, které podle zkušeností vedou k úrazům.

NEVHODNÉ ZPŮSOBY UŽÍVÁNÍ / ÚRAZOVÁ KLASIFIKACE

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PRO POUŽÍVÁNÍ TRAMPOLÍNY